Publishing Partner: Cambridge University Press CUP Extra Publisher Login
amazon logo
More Info

Personal Directory Information


Name: Agnieszka  Kulacka
Institution: Imperial College London
Email: click here to access email
Homepage: http://www.kcl.ac.uk/schools/humanities/depts/philosophy/people/students/akulacka.html
State and/or Country: United Kingdom   
Linguistic Field(s): Philosophy of Language
Selected Publications: Kułacka, Agnieszka. 2011. “Statistical analysis of dependence of Polish pronominal clitics on case”. [in:] The Festschrift in honor of R. Köhler. In print.

Kułacka, Agnieszka. 2011. „Język naturalny a język regularny” [in:] Kwartalnik językoznawczy (6). In print.

Kułacka, Agnieszka. 2011. ,,Intensional Logic for a Montague Grammar’’. [in:] LingVaria VI (2011) | 2 (12). In print.

Kułacka, Agnieszka. 2011. ,,Metodologiczne zalozenia semantyki komputerowej”. [in:] Metodologie Jezykoznawstwa. Lodz: Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego. 111-122.

Kułacka, Agnieszka. 2011. „Wypowiedzenia performatywne i konstatywne. Teoria aktów mowy” [in:] Kordian Bakuła, Ksztalcenie jezykowe Nr 9(19). Wroclaw: Acta Universitatis Wratislaviensis. 81-90.

Kułacka, Agnieszka. 2011. ,, Model matematyczny dla prawa Kryłowa’’. [in] Kwartalnik językoznawczy (5). 23-32.

Kułacka, Agnieszka. 2011. ,,Syntax of a Montague Grammar’’. [in:] LingVaria VI (2011) | 1 (11). 9-23.

Kułacka, Agnieszka. 2010. ,,Definicja wyrazu atonicznego i jego typologia. Na przykladzie systemu polskich wyrazow atonicznych.” [in:] Kwartalnik jezykoznawczy (3-4). 29-44.

Kułacka, Agnieszka. 2010. „The Coefficients in The Formula for the Menzerath-Altmann Law”. [in:] Journal of Quantitative Linguistics. Vol. 17. 257-268.

Kułacka, Agnieszka. 2010. „Prawo Shermana”. [in:] LingVaria 1(9). 9-17.

Kułacka, Agnieszka. 2010. “Modelowanie matematyczne w jezykoznawstwie. Na przykładzie statystycznych praw językowych”. [in:] Metodologie Jezykoznawstwa. Lodz: Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego. 133-142.

Kułacka, Agnieszka. 2010. “On the Nature of Statistical Language Laws.” [in:] Philosophy of Language and Linguistics. Volume I: The Formal Turn. Heusenstamm: Ontos Verlang. 151-168.

Kułacka, Agnieszka. 2009. “Procedura weryfikacji prawa Krylowa” [in:] LingVaria 2(8). 9-20.

Kułacka, Agnieszka. 2009. “The Necessity of the Menzerath-Altmann Law”. [in:] Anna Michońska-Stadnik. Anglica Wratislaviensia XLVII. 55-60.

Kułacka, Agnieszka. 2009. “Warunki zachodzenia prawa Menzeratha-Altmanna”. [in:] LingVaria 1(7). 17-28.

Kułacka, Agnieszka. 2008. “Badania nad prawem Menzeratha-Altmanna”. [in:] LingVaria 2(6). 167-174.

Kułacka, Agnieszka and Ján Mačutek. 2007. “A Discrete Formula for the Menzerath-Altmann Law”. [in:] Journal of Quantitative Linguistics. Vol.14. 23-32.

Kułacka, Agnieszka. 2006. “Predicate Adjective Case Agreement with Quantifier Phrases in Polish Copula Clauses”. [in:] Anna Michońska-Stadnik. Anglica Wratislaviensia XLIV. 47-57.

Kułacka, Agnieszka. 2006. “Interdyscyplinarne projekty edukacyjne” [in:] Kordian Bakuła. Kształcenie jezykowe Nr 5(15). Wroclaw: Acta Universitatis Wratislaviensis. 57-68.

Deszcz-Tryhubczak, Justyna and Agnieszka Kułacka. 2004. “Wizerunek Polaków w powiesci Salmana Rushdiego. O tolerancji Rushdiego” [in:] Zeszyty Etnologii Wroclawskiej Nr 1(6). Wroclaw: Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UWr. 83-97.
Courses Taught: Quantitative Methods
Statistics
Lambda Calculus
Philosophy of Language
Data Analysis for Business
Introduction to Computing
Academic Paper Abstract: Syntax of a Montague GrammarAdd to Linguist Directory Update your entry