Publishing Partner: Cambridge University Press CUP Extra Publisher Login

The LINGUIST List is dedicated to providing information on language and language analysis, and to providing the discipline of linguistics with the infrastructure necessary to function in the digital world. LINGUIST is a free resource, run by linguistics students and faculty, and supported by your donations. Please support LINGUIST List during the 2017 Fund Drive.

Personal Directory Information


Name: Malgorzata  Kozyra
Institution: Ludwig-Maximilians-Universität München
Email: click here to access email
State and/or Country: Germany   
Linguistic Field(s): Semantics
Subject Language(s): German
Selected Publications: Kozyra, Małgorzata (2010): O aspektualnej naturze konstrukcji am-Progressiv w języku niemieckim i jej znaczeniu w wybranych kontekstach konfrontacji z językiem polskim. pp 79–96. In:
Język w Poznaniu 1. Poznań: Wydawnictwo Rys.

Kozyra, Małgorzata (2011, forthcoming): Am-Progressiv – Defizite in der gegenwärtigen
deutschsprachigen Grammatikschreibung im Bereich der Aspektualität. In: Defizite in der
Grammatikschreibung. Akten des 21. internationalen Linguistenkonferenz (Karpacz 2010).
Beihefte zum Orbis Linguarum.Add to Linguist Directory Update your entry