Publishing Partner: Cambridge University Press CUP Extra Publisher Login
amazon logo
More Info

Personal Directory Information


Name: Malgorzata  Kozyra
Institution: Ludwig-Maximilians-Universität München
Email: click here to access email
State and/or Country: Germany   
Linguistic Field(s): Semantics
Subject Language(s): German
Selected Publications: Kozyra, Małgorzata (2010): O aspektualnej naturze konstrukcji am-Progressiv w języku niemieckim i jej znaczeniu w wybranych kontekstach konfrontacji z językiem polskim. pp 79–96. In:
Język w Poznaniu 1. Poznań: Wydawnictwo Rys.

Kozyra, Małgorzata (2011, forthcoming): Am-Progressiv – Defizite in der gegenwärtigen
deutschsprachigen Grammatikschreibung im Bereich der Aspektualität. In: Defizite in der
Grammatikschreibung. Akten des 21. internationalen Linguistenkonferenz (Karpacz 2010).
Beihefte zum Orbis Linguarum.Add to Linguist Directory Update your entry