Publishing Partner: Cambridge University Press CUP Extra Publisher Login
amazon logo
More Info

The LINGUIST List is dedicated to providing information on language and language analysis, and to providing the discipline of linguistics with the infrastructure necessary to function in the digital world. LINGUIST is a free resource, run by linguistics students and faculty, and supported primarily by your donations. Please support LINGUIST List during the 2016 Fund Drive.

Personal Directory Information


Name: Riikka  Ullakonoja
Institution: University of Jyväskylä
Email: click here to access email
State and/or Country: Finland   
Linguistic Field(s): Applied Linguistics
Phonetics
Language Acquisition
Subject Language(s): Finnish
Russian
Selected Publications: V. Silva & R. Ullakonoja (Eds.). (2009). Phonetics of Russian and Finnish. General Description of Phonetic Systems. Experimental Studies on Spontaneous and Read-aloud Speech. Frankfurt am Main: Peter Lang.

Silva, V. & Ullakonoja, R. (2009). Introduction: Russian and Finnish in Contact. In V. Silva & R. Ullakonoja (Eds.), Phonetics of Russian and Finnish. General Description of Phonetic Systems. Experimental Studies on Spontaneous and Read-aloud Speech. Frankfurt am Main: Peter Lang. 15-20.

Ullakonoja, R. (2008). Pausing as an Indicator of Fluency in the Russian of Finnish Learners. In B. A., M. Sandra & R. César (Eds.), Proceedings of the Speech Prosody 2008 Conference Campinas, Brazil: Editora RG/CNPq. 339-342.

Ullakonoja, R. & Dufva, H. (2008). Perception of L2 Fluency in Study Abroad Context. Academic Exchange Quarterly, 12 (3), 62-66.

Kärkkäinen, H., Ullakonoja, R. & Silva, V. (2007). Acoustic Correlates of Word Stress and Accent in Russian - Analysis of Finnish FL Learners of Russian. In R. Potapova (Eds.), SPECOM 2007 Proceedings. 12th International Conference on Speech and Computer. Moscow: Moscow State Linguistic University. 233 - 238.

Ullakonoja, R. (2007). Uusi perusteos suomen kielen fonetiikasta. Virittäjä, 2007 (3), 456-459.

Ullakonoja, R. (2007). Comparison of Pitch Range in Finnish (L1) and Russian (L2). In J. Trouvain & W. Barry (Eds.), Proceedings of the 16th International Congress of Phonetic Sciences, 6-10 August 2007, Saarbrücken, Germany Saarbrücken: Universität des Saarlandes. 1701-1704.

Ullakonoja, R., Kärkkäinen, H. & Silva, V. (2007). Havaintoja venäjän kielen lukupuhunnan sävelkulun ja spontaanin puheen jaksottelun oppimisesta. In O. Salo, T. Nikula & P. Kalaja (Eds.), Kieli oppimisessa - Language in Learning. AFinLAn vuosikirja 2007. Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen julkaisuja (65). Jyväskylä: Soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLa. 215-231.

Kärkkäinen, H., Silva, V. & Ullakonoja, R. (2006). Havaintoja perustaajuudesta spontaanin puheen jaksottelussa suomessa ja venäjässä. In R. Aulanko, L. Wahlberg & M. Vainio (Eds.), Fonetiikan päivät 2006 Helsingin yliopiston Puhetieteiden laitoksen julkaisuja (53). Helsinki: Hakapaino Oy. 84-92.

Kärkkäinen, H., Silva, V., Ullakonoja, R. & Anttila, H. (2006). Delenie na intonatsionnye edinitsy i realizatsiya aktsentnoj vydelennosti v finskoj spontannoj rechi. In L. Bondarko (Eds.), Materialy XXXV mezhdunarodnoj filologicheskoj konferentsii Sektsiya fonetiki (20). Sankt-Peterburg: Filologicheskij fakul'tet Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta. 3-15.

Silva, V. & Ullakonoja, R. (2004). Tavun kestoon vaikuttavia tekijöitä venäjän spontaanissa puheessa ja lukupuhunnassa. In T. Seppänen, K. Suomi & J. Toivanen (Eds.), Fonetiikan päivät 2004 Oulu: MediaTeam Oulu, Oulun yliopisto. 14-16.

Ullakonoja, R. (2004). Karjalan paikallisten asukkaiden suhtautuminen suomalaisiin matkailijoihin (Sortavala ja Petroskoi). In A. Peltonen (Eds.), 'Näin naapurissa' Matkailun Venäjän-foorumin ja matkailualan verkostoyliopiston kenttätutkimuksen tuloksia Karjalan tasavallassa Muuttuva Matkailu (2-4/2004). Joensuu: Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos, Matkailualan tietokeskus, Joensuun yliopisto. 60-69.
Courses Taught: Russian Grammar
Russian Phonetics
Russian Written Communication
Russian LexiconAdd to Linguist Directory Update your entry