* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
LINGUIST List logo Eastern Michigan University Wayne State University *
* People & Organizations * Jobs * Calls & Conferences * Publications * Language Resources * Text & Computer Tools * Teaching & Learning * Mailing Lists * Search *
* *
LINGUIST List 20.4085

Mon Nov 30 2009

Confs: Discourse Analysis, Psycholinguistics/ Netherlands

Editor for this issue: Elyssa Winzeler <elyssalinguistlist.org>


LINGUIST is pleased to announce the launch of an exciting new feature: Easy Abstracts! Easy Abs is a free abstract submission and review facility designed to help conference organizers and reviewers accept and process abstracts online. Just go to: http://www.linguistlist.org/confcustom, and begin your conference customization process today! With Easy Abstracts, submission and review will be as easy as 1-2-3!
Directory
        1.    Marjolein Deunk, Leerzaamheid in de Voor- en Vroegschoolse Educatie

Message 1: Leerzaamheid in de Voor- en Vroegschoolse Educatie
Date: 28-Nov-2009
From: Marjolein Deunk <m.i.deunkrug.nl>
Subject: Leerzaamheid in de Voor- en Vroegschoolse Educatie
E-mail this message to a friend

Leerzaamheid in de Voor- en Vroegschoolse Educatie

Date: 02-Dec-2009 - 02-Dec-2009
Location: Groningen, Netherlands
Contact: Marjolein Deunk
Contact Email: m.i.deunkrug.nl
Meeting URL: http://www.rug.nl/let/onderzoek/onderzoekinstituten/clcg/events

Linguistic Field(s): Applied Linguistics; Discourse Analysis; Language
Acquisition; Psycholinguistics

Meeting Description:

Multidisciplinair symposium naar aanleiding van het proefschrift 'Discourse
Practices in Preschool' van Marjolein Deunk. Promotor: Kees de Glopper,
Copromotor: Jan Berenst

Met dit symposium brengen wij wetenschappers bij elkaar die ieder vanuit eigen
disciplines onderzoek doen naar (taal)ontwikkeling van jonge kinderen in
peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en/of groepen 1 en 2 van de basisschool.
Er wordt gevarieerd onderzoek naar dit onderwerp gedaan door taal- en
taalgebruiksonderzoekers, psychologen en onderwijskundigen, waarbij het
onderzoek in meer of mindere mate gericht is op natuurlijke data en alledaagse
gang van zaken in de voor- en vroegschoolse setting. Via ons symposium willen
wij informatieoverdracht en onderlinge discussie tussen onderzoekers uit
verschillende disciplines bevorderen.

Een aantal onderzoekers zal in presentaties ingaan op essentiƫle vragen over
leerzaamheid in de VVE. De vragen die aan de basis van deze presentaties liggen
zijn: Wat maken peuters en kleuters mee gedurende hun schooldag? Wat zijn
leerzame momenten voor de (taal)ontwikkeling van jonge kinderen? Hoe kan deze
leerzaamheid zichtbaar gemaakt worden? Sprekers zijn: Marjolein Deunk (RuG),
Myrte Gosen (RuG), Lotte Henrichs (UvA, UU) en Elma Nap-Kolhoff (UvT, UM).

Professor Catherine Snow zal als referent een aanzet geven tot een
groepsdiscussie. Catherine Snow is als expert op het gebied van taal- en
geletterdheidsontwikkeling werkzaam bij de Harvard Graduate School of
Education,een instituut waar (ontwikkelings)psychologie, pedagogiek,
onderwijsbeleid en taalonderzoek samenkomt.

Voor dit symposium nodigen wij onderzoekers uit van verschillende vakgroepen,
faculteiten en universiteiten en ook onderzoekers die werkzaam zijn bij meer
praktijkgerichte organisaties. Om een vruchtbare discussie te waarborgen,
beperken we het aantal deelnemers en houden we het symposium in een besloten
omgeving.


Dit symposium wordt mede mogelijk gemaakt door het Center for Language and
Cognition Groningen (CLCG) en Stichting Groninger Universiteitsfonds (GUF)

Programma

12:00-13:00
Lunch, met opening door Jan Berenst en Kees de Glopper (RuG)

13:00-14:30
Presentaties:
- Myrte Gosen (RuG): Terloops leren tijdens voorlezen
- Lotte Henrichs (UvA, UU): Ontwikkeling en gebruik van schooltaal
- Elma Nap-Kolhoff (UvT, UM): Hoeveel Nederlands leert Mehmet in twee jaar
vroegschoolse educatie?
- Marjolein Deunk (RuG): Leren meedoen in schoolse routines

14:30-15:00
Thee/ koffie pauze

15:00-16:45
Groepsdiscussie, ingeleid door Catherine Snow (HGSE) als referent

16:45-17:30
Borrel, met afsluiting door Jan Berenst en Kees de Glopper
Read more issues|LINGUIST home page|Top of issue
Please report any bad links or misclassified data

LINGUIST Homepage | Read LINGUIST | Contact us

NSF Logo

While the LINGUIST List makes every effort to ensure the linguistic relevance of sites listed
on its pages, it cannot vouch for their contents.