* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
LINGUIST List logo Eastern Michigan University Wayne State University *
* People & Organizations * Jobs * Calls & Conferences * Publications * Language Resources * Text & Computer Tools * Teaching & Learning * Mailing Lists * Search *
* *
LINGUIST List 19.3311

Fri Oct 31 2008

Support: Psycholinguistics: PhD Student, Utrecht University

Editor for this issue: Luiza Newlin Lukowicz <luizalinguistlist.org>


To post to LINGUIST, use our convenient web form at http://linguistlist.org/LL/posttolinguist.html.
Directory
        1.    rianne giethoorn, Psycholinguistics: PhD Student, Utrecht University, Netherlands


Message 1: Psycholinguistics: PhD Student, Utrecht University, Netherlands
Date: 30-Oct-2008
From: rianne giethoorn <rianne.giethoornlet.uu.nl>
Subject: Psycholinguistics: PhD Student, Utrecht University, Netherlands
E-mail this message to a friend

Institution/Organization: Utrecht University
Department: UiL OTS
Web Address: http://www-uilots.let.uu.nl/

Level: PhD

Duties: Research,Teaching

Job Rank: PhD

Specialty Areas: Discourse Analysis; Language Acquisition; Psycholinguistics


Description:

AIO Leesprocessen en Tekstinterpretatie; vacaturenummer (68857)

Het (NWO-)VICI-onderzoeksprogramma "Causality and Subjectivity as Cognitive
principles of Discourse Representation" onderzoekt de analyse, verwerving en
verwerking van causale relaties en connectieven ( dus, want, omdat) in
discourse. De hypothese is dat de cognitieve principes van causaliteit en
subjectiviteit daarin een cruciale rol spelen; ze kunnen de organisatie van het
connectieven-lexicon van diverse talen verklaren, evenals de volgorde waarin
kinderen connectieven verwerven en de wijze waarop lezers causale relaties
interpreteren.
Het programma omvat drie deelprojecten, voor vijf onderzoekers en de projectleider.

Project
In dit project wordt onderzoek verricht naar de interpretatie van uiteenlopende
typen causale relaties en connectieven. Leidende vragen zijn: Welke rol speelt
causaliteit tijdens het on-line leesproces? Hoe komt het dat ervaren lezers deze
relatief complexe relatie zo gemakkelijk lijken te verwerken en de causaal
verbonden informatie tevens zo goed representeren? Wat is de rol van voegwoorden
als want, dus en omdat? Het onderzoek is dus gericht op discourse processing en
is sterk verbonden met het postdoc-project van dr. P. Mak, die tevens nauw
betrokken is bij de dagelijkse begeleiding van het project.

Doel
Het doel van de AIO-aanstelling is dat u een opleiding volgt tot
wetenschappelijk onderzoeker die uitmondt in een dissertatie binnen een periode
van 3 (maximaal 4) jaar bij 1,0 FTE. Als onderdeel van uw opleiding wordt u in
de gelegenheid gesteld onderwijs te volgen binnen de Landelijke Onderzoekschool
Taalwetenschap.
Functie-eisen: Wij zoeken een promovendus met enthousiasme voor deze
taalwetenschappelijke vragen en grote bereidheid en vermogen tot nauwe
samenwerking in teamverband.
Kandidaten dienen afgestudeerd te zijn in de taalwetenschap, psycholinguïstiek,
taalbeheersing of communicatiekunde, en een uitstekende beheersing van het
Nederlands en Engels te hebben.
Verder zijn wenselijk: ervaring met experimentele methoden en aantoonbare
affiniteit met onderzoek naar tekstinterpretatie.

Zij die binnenkort afstuderen (maar vóór de startdatum) kunnen ook solliciteren.

Voor meer informatie zie:
http://www.uu.nl/uupublish/homeuu/werken/vacatures/2171main.html

Applications Deadline: 24-Nov-2008

Mailing Address for Applications:
        Attn: Mevr. I. Wagenaar
        Kromme Nieuwegracht 46
        Utrecht Utrecht 3512 HJ
        Netherlands

Contact Information:
        Dr. Pim Mak
        pim.maklet.uu.nl
        Phone:+31 (0) 30 9152


Read more issues|LINGUIST home page|Top of issue
Please report any bad links or misclassified data

LINGUIST Homepage | Read LINGUIST | Contact us

NSF Logo

While the LINGUIST List makes every effort to ensure the linguistic relevance of sites listed
on its pages, it cannot vouch for their contents.